Вдигни нивото на бизнеса си

URBO създаде първата по рода си цялостна софтуерна платформа за максимално дигитализиране
на процесите в изброените сървис сектори – управление, резервации, продажба
през множество канали и редица инструменти за cross- и upsell.

За месец

За година

 • ЦЕНИ &
  ПАКЕТИ

  Basic

  BGN 50

  Спести 17%

  Standard

  BGN 140

  Спести 17%

  Premium

  BGN 420

  Спести 17%

 • ЦЕНИ &
  ПАКЕТИ

  Basic

  BGN 500

  Спести 17%

  Standard

  BGN 1500

  Спести 17%

  Premium

  BGN 4200

  Спести 17%

УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСАBasicStandardPremium
Брой обекти на бизнес1up to 3Unlimited
Брой предложения на бизнесup to 5up to 25 Unlimited
Брой ползватели (персонал)
up to 3up to 5Unlimited
Графици
Статистика и отчети
в реално време
Апликация за контрол на
достъпа и проверка на билети
BasicProPro
Експорт на отчети
за продажби и резервации
SMS и Viber известяване
Управление на затворени
събития
ДИСТРИБУЦИЯ И ГЕНЕРИРАНЕ НА ПРИХОДИBasicStandardPremium
Website builder по темплейти
Собствен виртуален ПОСOptional
Касов софтуер1up to 3up to 5
iFrame website / Booking Engine
6%5%2.5%
iFrame content (услуги
от база данни на URBO)
Платежни методи
Модул Бонус схеми,
отстъпки, ваучери
Управление на такси и комисионни
Интеграция към хотелски резервационен модул
Услуги тип Консиерж, WiFi
captive, QR scan & buy
1up to 2All
Включване на услугите в партньорската мрежа
МАРКЕТИНГ ИНСТРУМЕНТИBasicStandardPremium
Social Media Integration
Web-site builder
Автоматизирани нотификации
Програми за клиентска лоялност
КРАЙНИ КЛИЕНТИBasicStandardPremium
Персонализиране на услугата
Модификация на услугата информационна/платена
Персонализиране на мейлите към крайни клиенти
Персонализиране на билетите
Опция за разпращане на билети на приятел
Нотификация за промяна на събитие
Избор на начин на плащане
Android & IOS wallet integration
Добавяне на събитие в календара
ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯBasicStandardPremium
Модул за рисуване на зали, седалки и др.
Дигитални билети
Модул бонусни схеми, отстъпки, ваучери
Апликация за контрол на достъпа и проверка на билети
BasicProPro
Статистика и отчети в реално време
Secret Events
ОНЛАЙН И ВИРТУАЛНИ СЪБИТИЯBasicStandardPremium
Website Builder за конкретното събитие
Контрол на достъпа
Виртуални билети
Модул бонусни схеми, отстъпки, ваучери
Статистика и отчети в реално време
VOD / StreamingTBDTBDTBD
ИНТЕГРАЦИИBasicStandardPremium
Синхронизация с Google, MS356, MAC OS
Интеграция към хотелски резеревационен модул
Интеграция към хотелски канален мениджър
Интеграция към професионални принтери и устройства за check-in
Интеграция към системи за SMS и Viber известяване

Дигитални решения за всеки бизнес в сферата на услугите