Фондът за капиталови инвестиции на ББР влиза в управлението на URBO Studio

След множество постигнати успехи през последните години, сме щастливи да споделим, че URBO Studio привлече интереса на Фонда за капиталови инвестиции (ФКИ) на Българската банка за развитие. Дъщерното дружество на ББР ще вложи 1,2 млн. евро в растежа и развитието на компанията ни, като тази инвестиция ще подпомогне излизането на URBO Studio на пазарите на Централна и Източна Европа и Близкия Изток.

Вярваме, че заедно ще успеем да подпомогнем още повече бизнес собственици от креативния и рекреационен сектор да повишат приходите си и да постигнат по-добра видимост и контрол. В допълнение, последните функционалности, разработеви от компанията ни, позволяват на бизнесите да увеличат каналите си за продажба, предлагайки своите услуги на платформи и маркетплейси на трети дистрибутори.

С помощта на софтуера бизнесите могат да осъществяват и координират продажбите си не само през собствени офлайн и онлайн канали, а и в профилите си в социалните мрежи, както и през търговските мрежи и платформите на трети дистрибутори и доставчици.

Дигиталните решения на URBO Studio вече успешно се използват и от по-иновативните региони в България, в частност в сферата на туризма, културата и транспорта. Общините София, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Габрово, Казанлък, Кърджали и курортите „Албена“ и „Слънчев бряг“ са сред избралите технологията на URBO.Компанията е партньор на най-големите организатори и билетни платформи в страната и чужбина. Благодарение на нейните технологични решения са продадени над 5 млн. билети през последните два сезона за фестивали и концерти като Hills of Rock, Spice Music Festival, Arte Festival, Arctic Monkeys, Iron Maiden и др.

Чрез своята финансова и експертна подкрепа Фондът за капиталови инвестиции на ББР ще подпомогне експанзията на компанията на външни пазари, технологичното развитие на URBO Studio и разширяването на екипа ни.